Šie noteikumi attiecas uz visiem preču pirkumiem interneta veikalā www.artemida.lv (turpmāk i-veikals), pasūtot preces internetā, pa telefonu vai e-pastu. Pirms preces pasūtīšanas uzmanīgi izlasiet šos noteikumus.

       Pārdevējs ir SIA “Artemīda L” (reģistrācijas Nr.45403024228, PVN maksātāja reģistrācijas Nr. LV45403024228, juridiskā adrese: Maizīte, Skrīveru novads, LV-5125).Līdz ar Pircēja veikto preču pasūtījumu Noteikumi kļūst par Pircēja un Pārdevēja pirkuma līguma noteikumiem, kas ir abiem līgumslēdzējiem obligāts juridisks dokuments.
       Pircējs nav tiesīgs pasūtīt preces i-veikalā, ja Pircējs nav iepazinies ar Noteikumiem vai tiem nepiekrīt. Ja Pircējs nepiekrīt Noteikumiem vai kādai to daļai, viņš nav tiesīgs pasūtīt preces i-veikalā. Ja Pircējs pasūta preces, ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies ar Noteikumiem un pilnīgi tiem piekrīt.
       Pārdevējs patur tiesības vienpusēji grozīt un papildināt Noteikumus. Pircējam iepērkoties i-veikalā, tiek piemēroti Noteikumi, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Pircējam jāiepazīstas ar Noteikumiem katrā iepirkšanās reizē.
       Pārdevējs neuzņemas nekādus riskus vai atbildību un ir no tās pilnīgi atbrīvots, ja Pircējs ir daļēji iepazinies vai vispār nav iepazinies ar Noteikumiem, kaut arī viņam šāda iespēja ir bijusi.
       Preču cenas un pieejamība var tikt mainīta bez iepriekšējā brīdinājuma. Visas cenas norādītas Eiro, iekļaujot PVN, bet neiekļaujot piegādes izmaksas.
       Preces krāsa var mainīties atkarībā no Jūsu monitora kvalitātes un veida. Mēs nevaram garantēt, ka Jūsu displejs precīzi atspoguļos produkta krāsu.

       Pricējs

nedrīkst veikt darbības, kas būtu vērstas pret sistēmas drošību. Pārkāpumu konstatēšanas gadījumā SIA "Artemīda L’’ patur tiesības vienpusēji pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, par to iepriekš nebrīdinot un nepaskaidrojot iemeslu.
       Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu, vai par patērētāja tiesībām un pienākumiem, lasāma Patērētāju tiesību aizsardzības likumā.

Preču pasūtīšana un saņemšana:


       Preču pāsūtīšana www.artemida.lv ir ērta, ātra un droša.
       Veicot pasūtījumu noteikti jāaizpilda visas ailes.
       Pēc pasūtījuma nosūtīšanas Jūs saņemsiet e-pastu ar rēķinu, kas apstiprinās Jūsu pasūtījumu. Sekojiet e-pasta norādēm. Ja rēķinā nav norādīts vai atrunāts citādi, pirkuma summa ir jāiemaksā avansā 2 darba dienu laikā no pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas uz Jūsu norādīto e-pastu vai tālruni. Ja apmaksa netiek saņemta 2 darba dienu laikā, pasūtījums tiek anulēts. Prece tiek nosūtīta pircējam divu darbadienu laikā pēc naudas ienākšanas mūsu kontā.
       Izvēloties piegādi uz pakomātu* (precēm līdz 30 kg max izmērā 38x39x64), saņemsiet sms no izvēlētā pakalpojuma sniedzēja (Omniva), tiklīdz Jūsu pasūtījums atradīsies Jūsu izvēlētajā pakomātā. Jautājumu vai informācijas precizēšanas gadijumā ar Jums sazināsies www.artemida.lv pārstāvis, zvanot uz norādīto kontakttālruni.
  
     *Ja pirkuma grozā ir prece vai preces kuras nedrīkst tirgot attālināti, tad tās netiks izsūtītas, bet ir iespēja tās rezervēt un uzrādot attiecīgos dokumentus izņemt veikalā ARTEMIDA, Aizkrauklē, Lāčplēša ielā 21

  • Ieročimunīcijašaujampulveristrokšņu slāpētājiJūsu datu aizsardzība un drošība iepērkoties:
       Mēs augstu vērtējam Jūsu privāto datu drošību. Reģistrācijas datu apstrāde notiks, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības, tāpēc:

Jūsu sniegtā informācija bez Jūsu piekrišanas netiks nodota trešajām personām vai arī izmantota kā citādi bez iepriekšējas saskaņošanas ar Jums.
Reģistrācijas procesā no Jums netiks prasīta jebkāda veida finanšu informācija. Jāievada tikai dati, kas nepieciešami pirkuma piegādes pavaddokumentu noformēšanai.

Patīkamu iepirkšanos.